Incoterms 2020

Incoterms 2020

Incoterms 2020   Úvodom k Incoterms  Incoterms sú pravidlá Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), ktoré upravujú obchodné podmienky medzinárodného obchodu. ICC publikuje tieto pravidlá od roku 1936, pričom sa ustálilo, že sa každých desať rokov aktualizujú....