Nové anti-dumpingové vyšetrovanie

Quick News

Európska Komisia spustila anti-dumpingové vyšetrovanie týkajúce sa polyetyléntereftalátov (PET) pochádzajúcich z Číny.

Predmetom vyšetrovania budú PET s viskozitou 78ml/g a vyššie, pričom bude pokrývať obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022.

 

 

Spravte správny krok vpred

Služba ImportServis.sk vznikla v roku 2017, kedy sme sa rozhodli zúročiť naše skúsenosti s výrobou a dovozom tovaru z Číny a ponúknuť naše skúsenosti každému, kto má o výrobu a dovoz z Číny záujem

Spravte správny krok vpred

Služba ImportServis.sk vznikla v roku 2017, kedy sme sa rozhodli zúročiť naše skúsenosti s výrobou a dovozom tovaru z Číny a ponúknuť naše skúsenosti každému, kto má o výrobu a dovoz z Číny záujem

Copyright © 2024 Shipi s.r.o.