Nové provizórne antidumpingové clá na pochrómovanú oceľ

Quick News

Európska Komisia vyhlásila nové provizórne antidumpingové clo na importy elektrolyticko pokovanú (pochrómovanú) ocele z Brazílie a Číny (tzv. ECCS produkty).

Komisia začala vyšetrovanie 24. Septembra 2021, po tom čo Európska oceľová asociácia predložila sťažnosť 13. Augusta 2021.

Podľa nových nariadení sa bude vzťahovať antidumpingové clo vo výške 33,2% na China’s Baoshan Iron and Steel Co., a 53,9% na Handan Jintai Packing Material Co.

Výška antidumpingového cla bude na spolupracujúce spoločnosti uvalená vo výške 36,7%, na všetky ostatné spoločnosti vo výške 77,9%.

Behom vyšetrovania sa ukázalo, že hodnota ECCS produktov bola 721EUR/tona v období 1. júla 2020 – 30. júna 2021, čo znamenalo pomerne výrazný pokles z ceny 7171EUR/tona z roku 2018.

Pre porovnanie, ceny v EU sa pohybovali na úrovni 780/910EUR/tona v roku 2018.

 Komisia následne zistila, že importy ECCS produktov z Číny „podliezli“ európske ceny o 1,9%-13,7%, čo malo za následok pokles výkonnosti európskeho trhu o 8-10%.

Spravte správny krok vpred

Služba ImportServis.sk vznikla v roku 2017, kedy sme sa rozhodli zúročiť naše skúsenosti s výrobou a dovozom tovaru z Číny a ponúknuť naše skúsenosti každému, kto má o výrobu a dovoz z Číny záujem

Spravte správny krok vpred

Služba ImportServis.sk vznikla v roku 2017, kedy sme sa rozhodli zúročiť naše skúsenosti s výrobou a dovozom tovaru z Číny a ponúknuť naše skúsenosti každému, kto má o výrobu a dovoz z Číny záujem

Copyright © 2024 Shipi s.r.o.