Nové anti-dumpingové opatrenia

Quick News

Európska Komisia definitívne uvalila nové anti-dumpingové opatrenia, v dvoch prípadoch sa anti-dumpingové opatrenia týkajú dovozu tovaru z Číny.

 Optické káble importované z Číny

Európska Komisia začala anti-dumpingvé vyšetrovanie 24.09.2020 a 21.12.2020 na základe podnetu Europacable, asociácie združujúcej európskych výrobcov a obchodníkov káblov a obvodov. Europacable zastupuje zhruba 25% únijnej produkcie optických káblov.

Priemysel s optickými káblami má kľúčovú rolu pri digitálnej agende EÚ, nakoľko optické káble predstavujú strategický element v prechode na pokročilé širokopásmové telekomunikačné siete.

Európska Komisia tak uvalila anti-dumpingové opatrenie, aby sa zabránilo oslabeniu európskeho priemyslu dovozom „dumpovaného“ a dotovaného tovaru.  

 Nové anti-dumpingové clá sa pohybujú v rozpätí od 19,7% až 44%.

Vinutia z hliníkovej fólie

 Vinutia z hliníkových folií predstavujú s trhovou hodnotou 630 miliónov EUR dôležitú komoditu v rámci európskeho priemyslu, najmä kvôli jeho uplatneniu v auto-moto priemysle pri obaloch a výrobe batérií do elektrických áut.

Európska Komisia pri záveroch vyšetrovania z 8.12.2021 zistila, že dovoz vinutí z Číny poškodzovalo európsky trh, a to tým, že dumpingovými cenami nútili európskych výrobcov vyrábať a predávať so stratou a tým pádom získali čínski exportéri signifikantný trhový podiel v tomto segmente.

Komisia tak týmto opatrením chce chrániť európske spoločnosti a ich zamestnancov.

Nové anti-dumpingové clá sa pohybujú v rozpätí 15,4% až 28,5%.

 

 

 

Spravte správny krok vpred

Služba ImportServis.sk vznikla v roku 2017, kedy sme sa rozhodli zúročiť naše skúsenosti s výrobou a dovozom tovaru z Číny a ponúknuť naše skúsenosti každému, kto má o výrobu a dovoz z Číny záujem

Spravte správny krok vpred

Služba ImportServis.sk vznikla v roku 2017, kedy sme sa rozhodli zúročiť naše skúsenosti s výrobou a dovozom tovaru z Číny a ponúknuť naše skúsenosti každému, kto má o výrobu a dovoz z Číny záujem

Copyright © 2024 Shipi s.r.o.