Situácia v námornej preprave (Jún 2022)

Quick News

Situácia v dodávateľskom reťazci ostáva naďalej komplikovaná. Situáciu zhoršujú najmä preplnené prístavy, ktoré nie sú schopné vybavovať včas čakajúce kontajnery.

Podľa S&P Global Commodities at Sea, preplnenosť prístavov sa v Číne zvýšila o 30-40%. Najdôležitejší prístav v Shanghai hlásil koncom mája zlepšenie situácie, nakoľko sa lode pretrasovali do iných prístavov, avšak celková preplnenosť je stýle vysoká, a to aj v alternatívnych prístavoch, napr. v Tianjin-e a Zhoushan-e.

 

Výška cien kontajnerov ostáva naďalej výrazne zvýšená, a rozdiely medzi cenami na rovnakých trasách v opačných smeroch ostávajú extrémne disproporčné – priemerná cena 40-stopového kontajnera na trase Čína – Európa (sever) je 9850 EUR smerom do Európy, pričom na rovnakej trase smerom z Európy je to 700 EUR. Priemerná cena na trase Čína – Stredozemné more je 11700 EUR, zatiaľ čo v opačnom smere je to 1430 EUR.

 

Nedostatok kontajnerov a preplnené prístavy spôsobujú nielen stagnáciu,  či rast už tak vysokých cien, ale aj zvýšenie tranzitných časov. Sme svedkami začarovaného kruhu, kde k mnohé kontajnerové lode neoperujú na plnej vyťaženosti, čo znamená, že je potrebných viacero lodí na prepravu rovnakého objemu tovaru – viacero lodí následne znižuje kapacity už tak vyťažených prístavov.

Spravte správny krok vpred

Služba ImportServis.sk vznikla v roku 2017, kedy sme sa rozhodli zúročiť naše skúsenosti s výrobou a dovozom tovaru z Číny a ponúknuť naše skúsenosti každému, kto má o výrobu a dovoz z Číny záujem

Spravte správny krok vpred

Služba ImportServis.sk vznikla v roku 2017, kedy sme sa rozhodli zúročiť naše skúsenosti s výrobou a dovozom tovaru z Číny a ponúknuť naše skúsenosti každému, kto má o výrobu a dovoz z Číny záujem

Copyright © 2024 Shipi s.r.o.