Následky COVID-u pre Čínsku ekonomiku

Quick News

Opatrenia na zastavenie šírenia COVID-u, najmä nútené karantény, zatvorenia prevádzok a tovární, ďalej pokles dopytu, a zvyšovanie cien sa negatívne prmeietli do stavu čínskej ekonomiky:

  •  Retail predaje klesli v apríli o 11,1%, výrazne viac, než predikovalo Reuters (6,1%).
  •  Priemyselná výroba napriek očakávanému rastu o 0,4% klesla oproti rovnakému obdobiu z minulého roka o 2,9%.
  •  Nezamestnanosť sa v 31 najväčších mestách  vyšplhala na 6,7%, čo je najviac za posledných 5 rokov. Nezamestnanosť medzi 16-24 ročnými obyvateľmi bola takmer trojnásobná – 18,2%.
  •  Produkcia osobných automobilov klesla o 41,1% oproti rovnakému obdobiu z minulého roka. Automobilový sektor celkovo zamestnáva zhruba jednu šestinu pracovnej sily a podiela sa zhruba na 10% celkových predajov ekonomiky.
  • Predaje automobilov rovnako výrazne klesli – o 31,6% z rovnakého obdobia minulého roku.

 Ajkeď sa počet prípadov COVID-u výrazne znížil, opatrenia sa uvoľňujú oveľa pomalšie. Pri mimoriadne opatrnom prístupe vládnych inštitúcií voči COVIDU tak môžeme v najbližšej očakávať, že lokálne karantény budú naďalej negatívne ovplyvňovať stav čínskej ekonomiky.

Spravte správny krok vpred

Služba ImportServis.sk vznikla v roku 2017, kedy sme sa rozhodli zúročiť naše skúsenosti s výrobou a dovozom tovaru z Číny a ponúknuť naše skúsenosti každému, kto má o výrobu a dovoz z Číny záujem

Spravte správny krok vpred

Služba ImportServis.sk vznikla v roku 2017, kedy sme sa rozhodli zúročiť naše skúsenosti s výrobou a dovozom tovaru z Číny a ponúknuť naše skúsenosti každému, kto má o výrobu a dovoz z Číny záujem

Copyright © 2024 Shipi s.r.o.